Найстарэйшая творчая арганізацыя Беларусі |гады заснавання – 1933-1934|

28 ліпеня 2017

Літаратурная спадчына ў беларускамоўным абліччы

Прыём прац на конкурс «Экслібрыс» завершыўся 15 ліпеня, імёны лаўрэатаў плануецца абвесціць 6 жніўня. А на гэтым тыдні быў названы лонг-ліст намінантаў на прэмію імя Карласа Шэрмана, у якім 22 кнігі, перакладзеныя з 9 моваў 26 перакладчыкамі, выдадзеныя ў 9 выдавецтвах. І гэта далёка не апошні шанец зарэкамендаваць сябе для аматараў пераствараць прозу і паэзію.

Але для чаго сучаснаму чытачу патрэбны новыя майстры мастацкага перакладу? І якія крытэры існуюць для выбару мастаком твора? Пра гэта і шмат што іншае мы пагутарылі з Ірынай Багдановіч -- перакладчыцай пераважна з польскай мовы на беларускую, творчасць якой мае ўласнае прызначэнне і ўласных прыхільнікаў.

Ірына Багдановіч. Фота ўзятае з інтэрнэту

Чаму вы перакладаеце менавіта з польскай?

 

У апошні перыяд існавання Рэчы Паспалітай (ХVІІІ ст.) і першы перыяд яе “постгісторыі” (ХІХ ст., у межах Расійскай імперыі) літаратурныя творы пісьменнікамі нашага краю пісаліся, як вядома, пераважна на польскай мове. Менавіта іх творы гэтага перыяду цікавяць мяне найперш і як даследчыка літаратуры і як перакладчыка з польскай мовы; менавіта таму я іх і перакладаю, можна сказаць, “вяртаю” нам, сённяшнім беларусам, нашу супольную з палякамі літаратурную спадчыну – вяртаю яе ў беларускамоўным абліччы, працягваючы гэтым самым ужо да мяне закладзеную (У. Мархелем, К. Цвіркам, М. Хаўстовічам, М. Кенькам ды іншымі) традыцыю.

 

Як вы пераадольваеце “перакладчыцкія бар’еры” -- культурныя, моўныя? Ці шмат іх наогул, калі гаворка ідзе пра Беларусь і Польшчу?

 

Перакладчыцкіх бар’ераў сапраўды хапае, бо розныя сістэмы нашых (польскай і беларускай) моў, хоць яны і блізкія. Напрыклад, перакладаючы паэзію, цяжкасці спатыкаю нават тады, калі, здаецца, лексічныя супадзенні абяцаюць лёгкасць. Але здараецца зусім наадварот, бо падобныя лексічныя адзінкі амаль заўсёды маюць фармальныя адрознасці (іншы націск, іншую колькасць складоў і г.д), а гэта ўжо для паэтычнага тэксту – бар’ер, які адразу парушае рытміка-інтанацыйнае адзінства і метрычную сістэму. Таму даводзіцца шукаць сінонімы, пераварочваючы, як некалі сказаў вядомы рускі паэт, “тысячы тон слоўнай руды”. Якая ж радасць, калі на месца становіцца яскравае, дакладнае слова, а не вымушаны “лапік”. Але і да тэхнікі “лапікаў” часам даводзіцца прыбягаць.

А калі перакладаю польскамоўную прозу ХІХ ст., цяжкасці ўзнікаюць не толькі і не столькі лексічнага, колькі, хутчэй, сінтаксічнага характару, бо сінтаксіс нашых моў вельмі адрозны і “перабудоўваць” сказы даводзіцца часам у некалькі (а часам і некалькі дзясяткаў) заходаў, каб надаць тэксту натуральнасць гучання на роднай мове. А гэта вельмі важна, бо ад гэтага залежыць успрыняцце тэксту чытачом. Тут нельга, напрыклад, літаральна ісці “след у след” за аўтарам, захоўваючы паслядоўнасць канструкцый арыгінала, бо чытач заблытаецца ў пошуку сэнсу выказвання, трапіўшы ў не арганічную для яго маўленчую сістэму.    

Шмат праблемаў узнікае і ў культурна-гістарычным плане, бо многія тагачасныя рэаліі не маюць аналагаў у сучаснасці, яны патрабуюць асаблівых падыходаў, тлумачэнняў або каментавання. Важна тут, на маю думку, вытрымаць дзве істотныя рэчы (або вырашыць дзве задачы): максімальна захаваць каларыт літаратурнага помніка і быць зразумелым сучаснаму чытачу. У прыватнасці, цяжкасці такога роду ўзнікаюць пры перакладзе рэалій, што тычацца старапольскай традыцыі ўжывання прозвішчаў, сямейных сувязяў, абазначэння крэўнасці, сваяцтва, займаемых пасадаў і т.д. Перакладчык тут вольны выбіраць стыль перакладу адпаведных рэалій, кіруючыся дзвюма вышэй акрэсленымі задачамі.

Ірына Багдановіч і Аксана Спрынчан. Фота Вікі Трэнас

Для чаго, на ваш погляд, чытачу патрэбен мастацкі пераклад? У чым яго каштоўнасць?

 

Па-першае, для таго, каб чытач змог адчуць прыгажосць і сэнсавую прастору твора, мовай арыгінала якога не валодае, і прасякнуцца той любоўю, якой напоўніў яго аўтар. Перакладчык – пасярэднік у гэтай справе.

А па-другое, адкажу радкамі ўласнага верша, які калісьці зрабіла эпіграфам для цыклу сваіх перакладаў “З польскай паэзіі мадэрн” у зборніку “Прыватныя рымляне” (2006):

Спазнала ісціну старую

Ізноў, як тайну адкрыцця:

Дайсці праз Літару Чужую

Да сэнсу ўласнага быцця.

 

Над чым вы працуеце цяпер?

 

Па-ранейшаму ўжо працяглы час на маім працоўным стале творы пісьменніцы ХІХ ст. Габрыэлі Пузыні: заканчваю пераклад яе найцікавейшых успамінаў “У Вільні і літоўскіх дварах”, працу над якімі распачала яшчэ ў 2012 г. Гэта вельмі аб’ёмны твор, пазначаны ўсімі тымі складанасцямі, пра якія я гаварыла вышэй. Аднак паралельна крыху “адпачываю” ад перакладу гэтай звышвыкшталцонай мемуарна-мастацкай прозы, перакладаючы тагачасную паэзію: творы самой графіні Габрыэлі, Яна Чачота, Уладзіслава Сыракомлі, Антона Гарэцкага ды іншых. Пераклады іх вершаў былі апублікаваныя ў мінулым годзе ў маёй кнізе “Залатая Горка” (2016). Найноўшая ж публікацыя – пераклад даволі вялікага, у чатырох частках, верша “Касцёл у Бялынічах” Габрыэлі Пузыні, надрукаваны ў часопісе “Наша вера”, № 2 за 2017 г.   

 

Калі б вы маглі зазірнуць у мінулае і сустрэцца з сабой – перакладчыцай – пачаткоўцам, якую параду вы б ёй (сабе) далі?

 

Сваім студэнтам у перакладчыцкім семінары я раю выбіраць для перакладу тое, на што адгукаецца душа. Раю таксама “адкрывацца на тэкст”, які перакладаеш, каб тэкст у сваю чаргу “адкрываўся на цябе”. Таксама яшчэ будзе важнай такая парада: перадаючы “дух” арыгінала, не забывацца на яго “літару”, а трымаючыся “літары” арыгінала, не губляць яго “дух”.

Злева направа: Алесь Пашкевіч, Настасся Лазебная, Леанід Дайнека, Ірына Багдановіч, Георгі Ліхтаровіч на паседжанні Рады ГА "Саюз беларускіх пісьменнікаў". Фота Вікі Трэнас

Калі ласка, распавядзіце цікавую гісторыю, звязаную з вашай перакладчыцкай дзейнасцю.

 

Мне, перадусім, вельмі цікава з кожнай старонкай успамінаў Габрыэлі Пузыні апынацца ў жывой рэальнасці ХІХ стагоддзя, у тагачаснай губернскай Вільні, у дварах і маёнтках беларуска-літвінскай шляхты, спазнаваць уклад іх жыцця, прысутнічаць на балях і абедах, падарожнічаць рознымі відамі конных павозак і шпацыраваць па дабраўлянскім наваколлі, гасцяваць у розных іхніх сваякоў і крэўных, прымаць гасцей, сярод якіх пісьменнікі і мастакі таго часу, і г. д.

У гэтым літаратурным “падарожжы” ў ХІХ стагоддзе як перакладчык сустракаешся часам з пэўнымі моўнымі кур’ёзамі. Напрыклад, апісвае графіня Габрыэля адну прыгожую паненку (а яна майстра слоўнага партрэта!) і сярод усяго называе яе “pęknąść z pod blachy”. Калі даслоўна перакласці, атрымліваецца “прыгажуня з-пад бляхі”… Ну і як мне гэта для сучаснага чытача перакласці, калі ўсе наймаксімальнейшыя слоўнікі (старыя і новыя, якімі я крыстаюся ў Аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў фундаментальнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі) даюць адназначнае тлумачэнне слова “blacha” так, як і ў нашай мове?! То бок – “бляха” яна і ёсць “бляха”, хоць па-польску, хоць па-беларуску: гэта перадусім тонкі ліст жалеза, ліставая жалезная пласціна! Ну, а для сучаснага чытача асацыятыўнае поле гэтага слова яшчэ больш, скажам так, шырокае і ўключае ў сябе, як вядома, пэўны негатыўны, кур’ёзны, сэнс…

Доўга і амаль, як кажуць, “зацыкліўшыся”, мне прыйшлося перагортваць зноў і зноў старонкі шматтамовых даўніх слоўнікаў, каб, нарэшце, знайсці, што такую назву – Blacha – меў адзін са шляхецкіх гербаў! Можна было ўздыхнуць з палёгкай, зразумеўшы сутнасць выразу пісьменніцы, якая літаральна ў двух словах апісала і красу, і радавод сваёй гераіні. Калі чытач у ХІХ ст. без цяжкасцяў разумеў, пра што тут ішлося, то сёння гэта не выклікала б цяжкасцяў толькі, магчыма, у спецыяліста па геральдыцы.

Вось такое перакладчыцкае “падарожжа” ў ХІХ стагоддзе! Для мяне – захапляльнае! І поўнае адкрыццяў. Спадзяюся, што для будучых чытачоў таксама.

 

Падрыхтавала Алена Босава, для lit-bel.org 

пераклады, інтэрв'ю, замежжа, памяць, кнігі, конкурсы, Экслібрыс, Ірына Багдановіч

Каментары

Апошнія навiны

(Паказаць усе навіны)
Заява Рады ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў»
22 сакавіка 2018

Заява Рады ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў»

Чытаць далей...
«Сны дарог» Усевалада Сцебуракі (фотарэпартаж)
21 сакавіка 2018

«Сны дарог» Усевалада Сцебуракі (фотарэпартаж)

Чытаць далей...
З Сусветным Днём паэзіі!
21 сакавіка 2018

З Сусветным Днём паэзіі!

Чытаць далей...
Тыдзень вясновых сустрэч ад «Будзьма беларусамі!»
21 сакавіка 2018

Тыдзень вясновых сустрэч ад «Будзьма беларусамі!»

Чытаць далей...
515