«Для шчасця зямнога»

Спадарыня Таццяна перастварыла па-ўкраінску вершы Людмілы Паўлікавай-Хейдаравай, Эдуарда Акуліна, Эдуарда Дубянецкага, Міколы Пацеюка. Наўзаем нашыя пісьменнікі пераклалі яе вершы на беларускую мову.

Як адзначае ў прадмове Эдуард Дубянецкі, "у гэтым арыгінальным выданні змешчаны глыбока эмацыйныя, пранікнёныя вершы філасофскага, грамадзянскага гучання, а таксама яскравыя ўзоры інтымнай лірыкі і асобныя іранічна-сатырычныя творы".

Кніга спрыяе ўзаемаўзбагачэнню беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязяў і будзе цікавая аматарам паэтычнага слова.

Прэс-служба ГА "Саюз беларускіх пісьменнікаў"