“Дзеяслову” — 10 гадоў!

23 верасня сустрэў свой дзясяты юбілей адзіны ў краіне незалежны часопіс беларускай мастацкай літаратуры “Дзеяслоў”. Цягам усіх гадоў выданне ўзначальвае яго галоўны рэдактар Барыс Пятровіч.

Першы нумар "Дзеяслова" быў прэзентаваны ў 2002 годзе падчас 14-га З’езда пісьменніцкага саюза (тады яшчэ не падзеленага) у вельмі няпросты час.

У тлумачальнай прадмове да нумару яго стваральнікі пісалі:


“Сёння беларускіх літаратараў хочуць падзяліць на “сваіх” і “чужых”. “Дзеяслоў” супраць усялякіх падзелаў. “Дзеяслоў” — выданне адкрытае для ўсіх. У гэтым можна пераканацца па першым выпуску. Усё вартае: таленавітае, адметнае, шчырае, смелае — будзе друкавацца на старонках выдання. “Дзеяслоў” пастараецца не расчараваць ні сваіх сяброў, ні сваіх ворагаў. Крытэрыем для “Дзеяслова” будзе найперш літаратурная вартасьць і якасьць твору, а не палітычная заангажаванасьць. “Дзеяслову” імпануе адзіны неаспрэчны прынцып – служэньне на карысць роднай Беларусі: жыццё кароткае — Радзіма вечная!” 

Ва ўсіх сваіх нумарах часопіс заўжды трымаўся прынцыпаў, закладзеных на самым пачатку. 

За час свайго існавання “Дзеяслоў” надрукаваў сотні цікавых празаічных і паэтычных твораў, крытычных артыкулаў, адкрыў нямала маладых літаратурных талентаў. 

У кастрычніку гэтага года пабачыць свет “Дзеяслоў” № 60. 

Пачытаць тэксты “Дзеяслова”, што за ўсе гэтыя гады фактычна стварылі скарбонку беларускай сучаснай літаратуры, можна са сайце  —  dziejaslou.by .

 

Змест “Дзеяслова “ № 1

Паэзія

Алесь Разанаў — Версэты

Уладзімір Някляеў — Паланэз. Паэма

Ніл Гілевіч — Па чужых узорах.Танка і гекзаметры

Ян Чыквін — Вершы з кнігі"Крэйдава кола"

Леанід Дранько—Майсюк  — Скрыпач Антоні. Верш

Міхась Скобла — Закаханы у неба свабоднае край.Вершы

Алесь Пісьмянкоў — Паэт і рыбніца.Вершы

Юлія Гайдукова — Маладая. Вершы

Проза

Сьвятлана Алексіевіч Два аповеды з кнігі "Чароўны алень вечных ловаў"

Янка Брыль — Вясна. З лірычных запісаў

Андрэй Федарэнка — Чарнавікі і пісьмы.Апавяданьне

Мікола Захаранка — Забойства на вуліцы з прысадамі.Любоўна—крымінальная фантасмагорыя

Сяргей Рублеўскі — Віцебскія эцюды

Юры Станкевіч — Ліст у Галактыку "Млечны шлях". Аповесьць

Пераклады

Аляксандар Ірванец

Электрычка на Вялікдзень. П'еса на дзьве дзеі

Эсэ, Крытыка, Мастацтва

Анатоль Кудравец — Трое ў адным пакоі. Эсэ

Анатоль Сідарэвіч  — Паэт і дыктатура

Алесь Асташонак — "...Каб стаць мастаком, патрэбны дазвол Бога...". Інтэрвію

Сяргей Дубавец — Мой народ.Інтэрнэт—форум

Людміла Рублеўская — Белы крыж над белаю зямлёй...

Фарыд Закарыя — Карані гневу

Пётра Васілеўскі — Восень патрыярха?..

Сьвятлана Берасьцень — Фэстаў нашых музыка. І проза

Галіна Багданава — Рыгорава зорка

Яўген Рагін — Чалавек як знак прыпынку

Ірына Шаўлякова — Гульня ў класіку.

Прэсавая служба СБП