Міжнародны форум даследчыкаў беларускай казкі

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

МІЖНАРОДНЫ ФОРУМ ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСКАЙ КАЗКІ

17–19 мая 2018 г.

Казачны эпас – найбуйнейшы здабытак беларускай нацыянальнай культуры, які і сёння захоўвае сваё эстэтычнае, пазнавальнае і выхаваўчае значэнне. Беларускія казкі, будучы трывала ўбудаванымі ў сусветную казкавую скарбніцу, характарызуюцца шэрагам асаблівасцяў на розных узроўнях – сюжэтна-вобразным, матыўным, а таксама вылучаюцца мовай, якая тут набывае асаблівы каларыт, чысціню і выразнасць. Развіццё пісьмовай беларускай культуры натуральна прывяло да ўзнікнення і пашырэння аўтарскіх казак. Традыцыі казачнай літаратуры ў жыцці беларускага народа вельмі моцныя і трывалыя. Гэта адзін са складнікаў нацыятварэння беларусаў. І ўсё ж сучасныя цывілізацыйныя працэсы адсоўваюць казку на перыферыю прыгожага пісьменства. Таму ёсць патрэба акцэнтаваць важнасць мастацтва казкі для грамадства ў цэлым і асобы ў прыватнасці.

У межах форума адбудзецца:

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Народная казкавая проза ў еўрапейскай прасторы: архаічная традыцыя vs сучасная інтэрпрэтацыя»

(Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы)

Праблемнае поле канферэнцыі:

 • Гісторыя вывучэння і збірання казкавай прозы;

 • Асоба і тыпы казачнікаў;

 • Паэтыка народнай і літаратурнай казкі;

 • Сістэма персанажаў народных казак;

 • Слова ў казкавым маўленні, стылістыка казкі;

 • Узаемаўплывы і паралелі ў казкавым фальклоры;

 • Развіццё і трансфармацыя казкавага жанру;

 • Класіфікацыя казак і паказальнікі сюжэтаў;

 • Інтэрпрэтацыя народнай казкі ў літаратуры і мастацтве (выяўленчым, тэатральным, музычным, экранным);

 • Мастацтва расказвання (storytelling) як з’ява сучаснай культуры;

 • Казкі ў медыяпрасторы.

Адкрыты круглы стол

«Сучасная літаратурная казка: паміж выдумкай і праўдай»

(Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы)

Праблемнае поле дыскусіі:

 • шляхі развіцця жанру аўтарскай казкі ў беларускай літаратуры;

 • свет казкі як terra incognita беларускага літаратуразнаўства;

 • аўтарская казка для дзяцей і дарослых: супольнае і адрознае;

 • феномен цуду ў сучаснай літаратурнай казцы;

 • казка і фэнтэзі;

 • літаратурная казка і гарадскі фальклор.

Таксама запланавана:

 • паказ беларускіх анімацыйных фільмаў-казак;

 • аўдыёэкспазіцыя аўтэнтычных беларускіх казак з Калекцыі фальклорных запісаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі;

 • выступы народных казачнікаў і апавядальнікаў з розных раёнаў Беларусі;

 • прэзентацыя айчынных і замежных выданняў казак і інш.

Звяртаем Вашу ўвагу, што ў канферэнцыі прадугледжаны толькі вочны удзел!

Заяўкі на ўдзел дасылайце да 15 красавіка 2018 года на адрас forumtales2018@gmail.com

СПАМПАВАЦЬ ФОРМУ ЗАЯЎКІ

Просім унесці адрас forumtales2018@gmail.com у адрасную кнігу, каб пазбегнуць пападання лістоў з дадзенага адраса ў папку «спам».

Іншагародніх удзельнікаў канферэнцыі просім абавязкова ўказваць у заяўцы аб патрэбе ў дапамозе пры браніраванні гасцініцы. Браніраванне звычайна ажыццяўляецца ў гасцініцы «Акадэмічная» (вул. Сурганава, д. 7). З коштамі на пражыванне можна азнаёміцца на сайце гасцініцы: http://www.belhotel.by/?Academicheskaya.

Афіцыйнае персанальнае запрашэнне на канферэнцыю высылаецца па запыце.

Атрыманне матэрыялаў па электроннай пошце будзе пацверджана Арганізацыйным камітэтам. У выпадку неатрымання пацверджання (з паведамленнем аб прыняцці заяўкі да разгляду) на працягу тыдня просім прадубляваць Вашу заяўку яшчэ раз на электронны адрас: forumtales2018@gmail.com.

Рабочыя мовы форума: беларуская, руская, англійская.

Паводле матэрыялаў канферэнцыі плануецца выданне калектыўнай манаграфіі.

Адрас аргкамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, к. 2,Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.