Новы паэтычны зборнік Анатоля Брусевіча — "Апошні дзень"

Вершы, што ўвайшлі ў свежы зборнік Анатоля Брусевіча – наздзіў роўныя па настроі як для тэкстаў, што ствараліся цягам шасці гадоў. Аўтар – адзін з самых яскравых прадстаўнікоў стылю неадэкаданс у беларускай паэзіі.

Паўз увесь зборнік праходзяць скразныя вобразы Восені, Шэрасці, Ночы і, вядома ж, Смерці з іншымі вербальнымі маркерамі стылю. Відавочна, гэта тэксты, якія ствараюцца ад душэўнага суму ці, нават, вусцішнасці быцця. Але – дэкаданс Брусевіча не сур’ёзна-змрочны. Ён з дамешкам іранічнасці, метафізічнае тугі па святле і вясне. З верай, што прыйдзе дзень новы.

Апошні дзень самотнага стагоддзя

Я змог пражыць з адчыненай душой,

І праз мяне ізноў прарос спакой,

Нібыта мох на вывернутым плоце,

І мары, што загінулі даўно,

Ускрэслі, каб не здзейсніцца ніколі.

Апошні дзень асунуўся паволі

Пяском жыцця на дно прыгожых сноў.

 

Анатоль Івашчанка