Пабачыў свет «Новы замак»

Альманах даволі разнайстайны на літаратурныя жанры, і ён парадуе ўсіх, хто цікавіцца паэзіяй, прозай, перакладамі, літаратуразнаўствам, эпісталярыем і гумарам. З новымі празаічнымі творамі чытачоў пазнаёмяць Віктар Варанец, Аркадзь Ліцьвін, Анатоль Брусевіч, Валянцін Дубатоўка, Віктар Сазонаў, Міхась Зізюк і Леанарда Юргілевіч.

З “Сінімі вершамі” (трохрадкоўямі) упершыню ў альманаху выступае гарадзенскі літаратар Уладзімір Хільмановіч. Гэта філасофскія радкі пра наша жыццё:

Кволы прамень надвячорка,

Боль слізгануў па мінулым,

Тонкія рысы надзеі.

Альжбета Кеда вынесла на суд чытачоў казкі, якія зацікавяць і дарослых, і юных чытачоў. А прафесар Аляксей Пяткевіч прыгадвае хлапчукоў ваенных гадоў. Сяргей Чыгрын напісаў успаміны пра Петруся Макаля, Зоську Верас і Рудольфа Пастухова, а таксама публікуе невядомы ліст жонкі Янкі Купалы да Аляксанда Жыткевіча з вёскі Вялікая Кракотка Слонімскага раёна.

Да 80-годдзя Дануты Бічэль Анатоль Брусевіч разглядае тры перыяды ў паэзіі матулі гарадзенскага літпрацэсу, а да 70-годдзя Юркі Голуба Рычард Бялячыц напісаў артыкул пра яго творчасць “Палёт Голуба”.

Добра прадстаўляны ў альманаху і пераклады. На беларускую мову перакладзены вершы Ганны Ахматавай, Эн Бронтэ, Мікалая Гумілёва, Адама Міцкевіча і Тадэвуша Міціньскага, Барыса Пастарнака і Уільяма Эрнэст Хенлі. Вершы гэтых паэтаў добра пераклалі Аліна Паўлоўская, Галіна Самойла, Святлана Абдулаева і Анатоль Брусевіч… Альманах “Новы замак” публікуе і шэраг іншых цікавых і новых літаратурных твораў і даследаванняў.

Барыс Баль, Беларускае Радыё Рацыя