«Скрыжалі» — кніга паэзіі Тамары Аўсяннікавай

Спадарыня Тамара — аўтарка трох паэтычных выданняў і аднаго празаічнага. Пад вокладкай яе новай, чацвёртай па ліку, кнігі «Скрыжалі» змясцілася выбранае, аб’яднанае ў трох раздзелах пад назвамі “Родныя вобразы”, “У квецені вясны”, “Зямное кола”.

Тамара Пятроўна вядомая таксама як літаратуразнаўца, педагог, культурны дзеяч: пад яе кіраўніцтвам у Магілёве працуе літаратурны клуб, які гуртуе і падтрымлівае мясцовых маладых творцаў. Але за грамадскімі клопатамі не забываецца пісьменніца і пра паэзію.

***

Час спыніўся.

Не ўздрыгне лісточак ніводзін…

І галінку не кратае вецер.

У квяцістым сваім карагодзе

Лес застыў урачыста. Вечар.

 

Час спыніўся.

Спакойна ў душы, наваколлі.

Сэрца светлаю поўніцца радасцю.

Адцвітае прырода паволі:

Без жарствы,

Без трывог

і без зайздрасці.

Прэсавая служба СБП