"Смарагдавы рай" — новая кніга Святланы Раманавай

Прысвечаная самым блізкім людзям — матулі і дочкам, кніга з’яўляецца спавядальна-справаздачнай і раскрывае перад намі тонкі сусвет духоўнай прасторы аўтара, раскрывае суплёт думак і памкненняў, скіраваных да адвечных пытанняў — самаўдасканалення, спасціжэння свету, пошуку свайго месца ў ім.

Кніга мае шэраг раздзелаў: “На ўлонні вясны”, “Верлібры з пэндзлем у руцэ”, “Мацярынскае слова”, “Гаркавы водар хрызантэм”.

У першым раздзеле Святлана Раманава сярод іншага звяртаецца да ўспамінаў дзяцінства, да вобразаў родных – бацькі, матулі, бабулі. З дапамогаю палкага паэтычнага радка спадарыня Раманава шчыра прызнаецца ў сваіх глыбокіх і моцных пачуццях:

Ў маім сэрцы начуюць мроі –

Знітаванае голле? Карэнне? –

Што няспынна душу вярэдзяць

Безнадзейнай нязводнаю жарсцю,

Запаветнай горкай любоўю.

Асобнае месца займае тэма радзімы – ёй прысвечаныя вершы “Беларусь”, “Водар дзяцінства”, “Чачэрская ратуша”.

Раздзел “Верлібры з пэндзлем у руцэ” раскрывае нам таямніцы бачання свету вачыма не толькі паэткі, але і мастачкі Святланы Раманавай:

О, водар алейнай фарбы,

Боскі нектар жывапісца,

маёй прысутнасці свята,

дыхання майго святліца!

Цікавымі і адметнымі падаюцца ўкладзеныя ў кнігу вершы-прысвячэнні: Сяргею Плыткевічу, Анатолю Сысу, Леаніду Шчамялёву, Міхалу Савіцкаму, Марыі Ісаёнак, Яўгену Шунейку і іншым далёкім і блізкім, сябрам па духу і творчасці, з якімі лёс звёў паэтку:

Ткуцца палотны жыцця

з сустрэч выпадковых

і невыпадковага лёсу,

з сонечных шчырых пялёсткаў,

з думак наіўных і чыстых,

з цяжкіх і радасных слёзак.

Дарэчы, наконт “слёзак” — адзначу, што нягледзячы на тужлівыя і сумныя матывы, якія пракідаюцца ў некаторых творах, агульным лейтматывам паэзіі Святланы Раманавай з’яўляецца ўсё ж аптымізм і жыццядайны пазітыў. У вершах “Быць!”, “Жыцця!”, “Добрай раніцы!” спадарыня Раманава напоўніцу раскрывае менавіта такое бачанне і свету:

Вясну кліча сінічка настойліва.

Снег асеў, лёд трашчыць, капяжы.

Добрай раніцы, наваколейка!

Жыць –

як верш ствараць.

Будзем жыць!

 

Раманава, С. Смарагдавы рай: паэзія. Мінск: Кнігазбор, 2013.

 Усевалад Сцебурака, для lit-bel.org