“Спакушэнне” Барыса Пятровіча

Паводле анатацыі “героі твораў балансуюць на мяжы явы і сну, адчаю і надзеі, мінулага і будучыні, хаосу і гармоніі, кахання і...”

З 1 чэрвеня зборнік “Спакушэнне” можна будзе купіць у кнігарнях. 

Урывак з кнігі «Спакушэнне»

(апавяданне “Неба пад нагамі і вакол”)

“Найпрасцей у падобных выпадках рабіць гэта не сур’ёзна, а паўжартам. Я падышоў да вакна, адкінуў фіранку і спытаў у Арыны: 

— Ты ведаеш, дзе я жыву? 

— Не. 

— Вунь гарыць маё вакно. 

— Дзе? 

— Зірні. У доме насупраць. На сёмым паверсе. 

— Дык ты маніў, што жывеш адзін? 

— Я казаў праўду: я жыву адзін. Паглядзі, якое вакно самотнае... 

— А чаму ж святло гарыць, калі там нікога няма? Склероз? 

— Я спецыяльна святло пакінуў, каб быў мне арыенцір. Я пайду зараз дамоў напрасткі, з твайго вакна... 

Арына засмяялася: 

— Дзіўны вы народ, мужчыны, чаго толькі не прыдумаеце, абы здавацца ў вачах жанчыны героямі, ці хоць бы не звычайнымі, не з-пад плоту... 

— А давай пойдзем у заклад, што я вярнуся дамоў проста з твайго вакна...”

Змест кнігі:

З кнігі "Ловы" (1992) 

Развітанне. 

Людзі доўга не жывуць. 

Успамін. Яблыкі. 

Ловы.  

Як рыбіна аб лёд. 

З кнігі "Сон між пачвар" (1994) 

Быў.  

"Русалка".  

Прыемны колер. 

"Не пытайце, што будзе заўтра".  

З кнігі "Фрэскі" (1998) 

Шызы паўзмрок.  

Неба пад нагамі і вакол . 

Успамін. Дзічка.  

Спакушэнне.  

Прадчуванне ВРЗ. 

Планідаманада.  

Трызненні. 

З кнігі "Шчасьце БЫЦЬ..." (2004) 

Віна.  

Вера.  

Непатрэбныя рэчы.  

З новай кнігі... 

Вочы засмучоныя.

Каханне ў краіне, дзе не было сэксу.

Цень закаханы.

Паўночныя ночы. 

Да каміна дажыць. 

Больніца. 

Прэсавая служба СБП