№40

Паэзія 

Рыгор Барадулін. На мове камянёў... Вершы

Андрэй Хадановіч. Выхаваньне пачуцьцяў. Вершы

Юрка Голуб. Карчма. Паэма-рэтра

Ігар Сідарук. Салодкіх вуснаў сьпелае віно. Вершы

Валярына Кустава. Калыханка для Бога. Вершы

Рагнед Малахоўскі. Дыяментавым россыпам слоў... Вершы

Проза 

Ніл Гілевіч. Забаўныя гісторыі з жыцьця пісьменьнікаў. Апавяданьні

Сяргей Дубавец. Баль. Практыкаваньне

Вінцэсь Мудроў. Сьцяг над царквою. Аповед

Уладзімір Міхно. Вясна з усьмешкаю мамы... Два аповеды

Сяргей Астравец. Флот каўчэгаў. Аповед пра пакінуты рай

Усевалад Сьцебурака. Вера ў цуды. Тры аповеды

Тэатр 

Алесь Петрашкевіч. Арліны лёт. Гістарычная драма

Дэбют

Тацяна Тамашэвіч. Белыя ветразі. Вершы

Ксеня Вяцкая. Цягнiкi пахнуць кветкамі. Імпрэсіі

Пераклады    

Калевала. Карэла-фінскі эпас. Асобныя руны

На птушыных правах літоўскага

паэта. Сучасная літоўская паэзія. Уладас Бразюнас, Антанас А. Ёнінас, Альвідас Шляпікас,

Эўгеніюс Алішанка, Вітаўтас Дэкшніс.

Дзёньнікі       

Міхал Дубянецкі. «Трэба рызыкаваць». Дзёньнікавыя запісы 1985-1988 гадоў

Спадчына     

“Васіль Быкаў. Прыклад далёкага сябра. Апавяданьне

Архівы           

Давід Сімановіч. Лепшы твор той, які яшчэ не напісаны. З дзёньнікавых запісаў.

Памяць          

Ванкарэм Нікіфаровіч. Рыцар сумленьня і свабоды. Да 85-годдзя з дня нараджэньня Васіля Быкава

Словы           

“Мой час наперадзе, яшчэ ён прыйдзе…” Гутарка Андрэя Масквіна з Нілам Гілевічам

Згадкі 

Якуб Лапатка. Дзяцінства сьветлая часіна. Старонкі ўспамінаў

Гукапіс          

Ася Паплаўская. Кнігі, якія слухаюць. Нататкі пра новы жанр

Крытыка       

Ігар Запрудскі. Горад і сейбіты ветру, ці У цянотах магічнага рэалізму

Алеся Лапіцкая. Тры кіты. Асаблівасьці разьвіцьця беларускай літаратуры ў кантэксьце сучаснай грамадскай думкі

Антось Лазавік. Гісторыі ў газетнай абгортцы

Дзеяпіс          

Новыя выданьні на кніжных паліцах «Дзеяслова»

Чытаць