№ 50

Ваярскія песні 1831 года Антона Гарэцкага
Андрэй Хадановіч пра нацыянальную ідэнтыфікацыю
Апавяданне Уладзіміра Савіча
Урывак з новага рамана «Па кудзелі» Рагвалодавічы» Генрыха Далідовіча
Паэзія Ніны Дзямбольскай і Сільвіі Плат
Генадзь Праневіч пра творчасць Алега Лойкі
Аповед Валерыя Казакова «Драпежная птушка»
Новы ўрок гісторыі ад Уладзіміра Арлова
Эсэ Валянціны Коўтун