№56

 «Вага слова» ад Рыгора Барадуліна

Актуальныя развагі Алеся Гібкоўскага

Вершы і водгук Васіля Зуёнка

«Начыркі» Алеся Масарэнкі

Паэтычны вянок Івана Лагвіновіча

Новыя вершы Алеся Каско

«Берасцейскі літагляд» ЛеГала

«Вершалёс» Лявона Валасюка

Мікола Мішчанчук пра кнігу Алеся Дзітрыха

«Пераклады»: Сяргей Ясенін

«Запісы»: Нiл Гiлевiч пра 93-i год