Кудасава Настасся Фёдараўна

Кудасава Настасся Фёдараўна

Кудасава Настасся Фёдараўна

Кудасава Настасся Фёдараўна

Паэтка.

Нарадзілася 25 мая 1984 г. у г. Рагачове Гомельскай вобласці (Беларусь). У 2001 г. скончыла рагачоўскую сярэднюю школу № 5. У 2001-2006 гг. – студэнтка філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта па спецыяльнасці “Руская філалогія”. У 2007 г. скончыла магістратуру БДУ па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”.

Вершы друкуюцца з 1999 г. у пэрыядычных выданнях («Наша Ніва», «ЛіМ», «Новы час», «Дзеяслоў», «Маладосць», «Верасень»), калектыўных зборніках і альманахах.

Аўтар кніг паэзіі “Лісьце маіх рук” (2006) і “Рыбы” (2013).

 

Бібліяграфія

Кнігі паэзіі: 

Наста Кудасава. Лісьце маіх рук. Мн.: Логвінаў, 2006

Наста Кудасава. Рыбы. Мн., 2013 

 

Перыядычныя выданні:

 

Наша ніва. 1999-2003

Новы час. № 15 (20). 2003

Маладосць. № 8, 2004; №5, 2007; №5, 2008; № 12, 2013

Дзеяслоў. № 5. 2003; № 2(15). 2005

Okolo. № 1. 2006

Верасень. №1, 2009; №8; №10

і інш. 

 

Калектыўныя зборнікі:

 

Верш на свабоду. (Бібліятэка свабоды. ХХ стагоддзе). – Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2002 

Скрыпторый-2. Літаратурны альманах філалагічнага факультэта БДУ / Укладанне А. А. Пашкевіча. Мн.: БДУ, 2003. 

Літаратурны квартал. Літаратурна-мастацкае выданне. Мн.: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і мастацтва”, 2003 

Среща с пролетта. Млади белоруски поети. Стихове. Първо издание. Издава “Илинда-Евтимов” ЕООД, 2004 

Яна і я : Вершы і песні пра каханне / Уклад. Ул. Сіўчыкаў, Р. Шастак. Мн.: ПУП “Радыёла-плюс”, 2005 

“...І адчуеш – Радзіма”. Літаратурна-мастацкі праект. Мн.: 2006. 

 

Літаратуразнаўства:

 

Кудасова А. Ф. Судьбы человеческой цивилизации в поэзии Константина Михеева // Немига литературная. № 3(24). 2005

Кудасова А. Ф. Образ России в поэзии Константина Михеева // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХ1 веков: сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 2  / редкол. С. Я Гончарова-Грабовская (отв. редактор) и др. Мн.: РИВШ, 2007

і інш.

Асабістыя старонкі сяброў СБП

Паказаць увесь спіс