Збароўскі Эдуард Іосіфавіч

Збароўскі Эдуард Іосіфавіч

Збароўскі Эдуард Іосіфавіч

Збароўскі Эдуард Іосіфавіч

Доктар медыцынскіх навук, паэт, публіцыст.

Нарадзіўся ў вёсцы Ліхаўня Нараўлянскага раёна, Гомельскай вобласці ў сялянскай сям’і, 1.01.1938 г.

Адукацыя: Цешкаўская сярэдняя школа (1955); Мазырскае медыцынскае вучылішча (1955-1957); лячэбны факультэт Мінскага дзяржаўнага медыцынскага інстытуа (МДМІ), з адзнакай (1961-1967); адзяленне нямецкага языка курсаў МДПІ замежных языкоў (1991-1993). Абараніў дысертацыю кандыдата медыцынскіх навук (1972), доктара медыцынскіх навук (1984). Прафесар у галіне кардыялогіі (1988).

Прафесар кафедры “Сацыяльная работа” Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, акадэмік “Международной академии энергоинформационных наук”.

Бібліяграфія

Паэтычныя, публістычныя зборнікі.

Зборовский Э.И. Поиску истины жизнь посвяти Э.И.Зборовский.- Минск, 1997.-80с.

- Путь возрождения для народа – духовность, труд, любовь, свобода.С.9-33.

- Учиться счастью быть здоровым. С.34-45.

- В движении – жизнь, в покое – смерть. С.49-61.

- В трудах ложитесь и вставайте, но доброту не растеряйте. С.62-75.

Збароўскі Э.І. Гаючая памяць продкаў: Вершы. –Мінск:Бел.выд. тав. “Хата”,1999.- 68с.

Паэзія мудрага рэцэпта. Рэцэнзія А.Вярцінскага. с.3-6.

Частка 1.Памяць продкаў – лёс твой і Айчыны. С.7-20.

Частка 2. Здаровы лад жыцця – запавет продкаў і закон прыроды. С.21-29.

Частка 3.Чарнобыль баліць, папярэджвае, вучыць. С.30-35.

Частка 4. Душа шукае Бога. С.36-41.

Частка 5. Хто мае гонар чалавечы, той не спаўзе на дно галечы С.42-51.

Здаровы лад жыцця блізіць нас да продкаў. С.51-55.

Памяць продкаў у фотаздымках. С.55-64.

Да ісціны і веры: Вершы і паэмы. Мінк: Бел. Выд. Тав. “Хата”, 2000.-84с.

Таямніцы шчасця: Кніга паэзіі /Эдуард Збароўскі; Прадм. А. Вярцінскага.-Мн.: Бел. Саюз журн.,2002.-207с.

Чалавекам быць: Паэзія і проза /Эдуард Збароўскі.- Мн.:Бел. саюз журн., 2003.-208с.

- Праз любоў і запаветы. Вершы. С.9-126.

- Асоба і вечнасць (публітыстыка). С.129-204.

Ствары сябе, чалавек /Эдуард Збароўскі.- Мінск: Выд-ва “Чатыры чвэрці”, 2007.-252 с. іл.

- Імем розуму, веры і сумлення. Анатоль Вярцінскі. Прадмова. С.3-6.

Духоўны скарб чалавечнасці. Публіцыстыка

- Сэнс жыцця пасланы Богам. Вершы.

- Ад маральнага прагматызму да прагматычнай маралі. С.233-244.

- Пра аўтара. С.245. 

Лёсы, апаленыя вайной. –Мн.:ГІУСТ БГУ, 2005.-24с.

Крыж памяці героям вайны і вёсцы: дапаможнік для студэнтаў…/Э.І.Збароўскі.-Мінск: ДІКСТ БДУ, 2006.-64с.

Исцеление, или Сотвори себя: публицистика, стихи, поэма /Эдуард Зборовский.-Минск: Изд-во «Четыре четверти», 2010.-176с.

Богатство духа и дух богатства. Публицистика.

Рифмы исцеляющей морали. Стихи.

Учиться счастью быть здоровым. Стихи.

Исцеление (поэма-трактат), с.123-171.

Чарнобыльскія пантэоны: сны і явы. /Эдуард Збароўскі.- Мінск: выд.-ва “Чатыры чвэрці”, 2012 .-240с.

Беларускамоўны сшытак

- Чарнобыльскія сны аб лёсе чалавека, с.5-9.

Рыфмы смутку, любові і надзеі. Вершы.

Рускоязычная тетрадь

- В скорбном свете Радуницы, и др. публицыстика

Рифмы пробуждения от упоительных снов техпрогресса. Стихи.

Заключение. Взывающие к здравому смыслу сны-архетипы, с. 230-232.

- Каждый в ответе за жизнь на планете (Манифест), с.233-234.

- Чарнобыльская хроніка праз фотааб’ектыў. 10.стар.

Асабістыя старонкі сяброў СБП

Паказаць увесь спіс