Беларуская "звышлітаратура"

Беларуская "звышлітаратура"
Сінькова, Л.Д. Беларуская "звышлітаратура". літаратуразнаўчыя і літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск. Кнігазбор, 2019. 224 с. (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка"; вып. 120).

Кніга доктара філалагічных навук, прафесара Людмілы Дзмітрыеўны Сіньковай прысвечана літаратурнаму працэсу познесавецкіх і паслясавецкіх часоў у Беларусі. Разглядаюцца праблемы суадносін масавай і элітарнай літаратуры, фактаў з мастацкім вымыслам у прозе, метадалогіі сучасных літаратуразнаўчых даследаванняў, сучаснай літаратуры на беларуска-польскім памежжы. Аналізуюцца творы В. Быкава, А. Адамовіча, С. Алексіевіч, а таксама іншых пісьменнікаў і даледчыкаў прыгожага пісьменства.