Жырандоля №12' 2020

Жырандоля №12' 2020
У НУМАРЫ:

ПАЭЗІЯ: Аляксей Белы, Уладзімір Данілюк, Анатоль Дэбіш, Васіль Дэбіш, Валянціна Кульбеда-Бакун, Уладзімір Лебедзеў, Генадзь Мішчук, Зінаіда Навасад, Валянціна Осіпава, Надзея Парчук, Аляксандр Рызо, Ілона Сцяцко, Уладзімір Тураў, Людміла Хмялеўская, Аляксей Бакуменка, Мікола Цялічка.

ПРОЗА: Мікола Ільючык, Лідзія Касачук, Павел Ляхновіч, Зінаіда Навасад, Мікола Сянкевіч, Галіна Халімончык, Васіль Ярмашук.

ПАМЯЦЬ: згадкі і рубрыкі пра Міколу Пацеюка, Яніну Грыгаровіч, Адама Таболіча.

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ: матэрыялы да юбілеяў Петэра Бараса, Лявона Валасюка, Алеся Корнева.

УСМІХНЁМСЯ: гумарэскі Валянціны Кульбеды-Бакун

КРАЯЗНАЎЧЫЯ артыкулы пра Лунінеччыну ад Вадзіма Жылко

ДЛЯ ДЗЕТАК-МАЛАЛЕТАК узоры дзіцячай літаратуры ад Вольгі Беражанка (Лебедзевай-Смірновай) і Ганны Клімовіч

АГЛЯД НОВЫХ ВЫДАННЯЎ берасцейскіх аўтараў.