№ 91

№ 91

ЗМЕСТ

Паэзія

Алесь Разанаў. Дзверы адчыняюцца і зачыняюцца. Зномы.

Уладзімер Арлоў. Аркады Падуі. Балада.

Галіна Каржанеўская. Два лёсы. Вершы.

Юрка Голуб. Прадвесне. Вершы.

Алесь Каско. Напрыканцы будучыні. Вершы.

Язэп Крыга. Вершы.

Малады Дубок. Вершы.

Проза

Алесь Паплаўскі. Гульні з нулявымі сумамі. Аповесць.

Ілля Сін. Libido. Урывак з рамана.

Леанід Левановіч. Міленіум. Урыўкі з рамана. (Заканчэнне).

Давід Шульман. Каця і Валодзя. Апавяданне.

Алесь Ветах. Хітры кот і яго дачка. Апавяданні.

Конкурс

Найлепшае месца на Зямлі. Пераклады пераможцаў конкурсу Экслібрыс”

Іаанна Владыка; Алесь Емяльянаў-Шыловіч; Сяргей Матырка;

Надзея Квасняк; Яўгенія Лабоха.

Тэатр

Сяргей Кавалёў. Камедыя Юдзіфі. П’еса ў дзвюх дзеях.

Пераклады

Уільям Батлер Ейтс. Высокі стыль. Вершы.

Пераклад Андрэя Хадановіча.

Словы

Алена Васілевіч. Вяртаючыся да пачатку.

Гутарка Леаніда Галубовіча з Аленай Васілевіч.

500-годнасць

Вячаслаў Рагойша. Паэтычная творчасць Францыска Скарыны.

Спадчына

Юлія Бібіла. “…Прысвяціць сябе справе блізкай, харошай!” Успаміны.

Падрыхтоўка да друку, прадмова і каментары Таццяны Кекелевай і Арсеня Ліса.

Сяргей Чыгрын. Пра Маладога Дубка і Язэпа Крыгу.

Прачытанне

Вольга Клімавец. Лёс беларускага пісьменніка ў рамане Уладзіслава Рубанава “Не аднойчы забіты”.

Кнігапіс

Леанід Галубовіч. Пад крылом анёла-ахоўніка. Рэцэнзія на кнігу Вінцэся Мудрова «Забойца анёла».