№ 87

Спампаваць нумар

«Навіны»: літаратурна-грамадскае жыццё лістапада

«Памяць»: да 65-годдзя з дня нараджэння Яўгеніі Янішчыц

«Юбілей»: эсэ Алеся Каско пра Міколу Пракаповіча

«Проза»: нататкі Уладзіміра Сіўчыкава

«Проза»: абразкі Алеся Масарэнкі

«Паэзія»: новыя вершы Рыгора Барадуліна

«Чытальня»: старонкі з новага гістарычнага рамана Кастуся Цвіркі «Януш Радзівіл»

«Паэзія»: парцэлы Алеся Макрацова і вершы Алеся Кіркевіча

«Форум»: з філасофскага дзённіка Алеся Гібок-Гібкоўскага

«Паэзія»: вершы Аляксея Арцёмава і Змітрака Кузьменкі

«Нататкі»: відарысы «Страшна вымавіць» Алеся Пашкевіча

«Лекторый»: роздумы Арнольда Макміліна пра беларускую турэмную паэзію

«Друк»: агляд ЛеГАЛА чарговага нумара часопіса «Дзеяслоў»

«Свет»: навіны літаратурнага замежжа

Спампаваць нумар