№ 93

Спампаваць нумар

Навіны: асноўныя падзеі незалежнага грамадска-літаратурнага жыцця Беларусі

Юбілей: «Сімфонія культуры». Да 80-годдзя Уладзіміра Конана

Памяць: «Нітка лёсу». Да 60-годдзя Алеся Асташонка

Паэзія: новыя вершы Анатоля Івашчанкі

Проза: аповед Анатоля Санаценкі

Паэзія: вершы Вікі Трэнас і Ганны Хомчанка

Архіў: аўтабіяграфічныя дыялогі Васіля Быкава з Алесем Адамовічам

Форум: васьмірадкоўі Міколы Гіля і аповед Міколы Ільючыка

Вясновая чытанка: «Пяць шчаслівых аблокаў» Роберта ван Гуліка

Крытыка: агляд зборніка першага выпуска Школы маладых літаратараў Саюза беларускіх пісьменнікаў

Друк: ЛеГАЛ пра чарговы — 69-ы — нумар «Дзеяслова»

Свет: навіны літаратурнага замежжа

Спампаваць нумар