Пашкевіч Аляксандр Аляксандравіч

Пашкевіч Аляксандр Аляксандравіч

Пашкевіч Аляксандр Аляксандравіч

Пашкевіч Аляксандр Аляксандравіч

Алесь (Аляксандр Аляксандравіч) Пашкевіч  (Alieś Paškievič, Ales Pashkevich, Ales Pasjkevitj)
Паэт, празаік, літаратуразнаўца, публіцыст.

Алесь (Аляксандр Аляксандравіч) Пашкевіч  (Alieś Paškievič, Ales Pashkevich, Ales Pasjkevitj) нарадзіўся 11 верасня 1972 года ў вёсцы Набушава Слуцкага раёна Мінскай вобласці. Пасля Вясейскай СШ закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і аспірантуру пры ім.

Сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі (з 1995 г., у 1996 г. пераназваны ў Саюз беларускіх пісьменннікаў) і Беларускага саюза журналістаў (з 1997 г.).

Піша на беларускай мове. Вершы і проза перакладаліся на расійскую, украінскую, польскую, літоўскую, балгарскую, ангельскую і шведскую мовы.

У 1998 годзе стаў кандыдатам філалагічных навук, у 2002-м абараніў доктарскую дысертацыю (прызначаная прэзідэнтам Беларусі Вышэйшая атэстацыйная камісія назвала яе варожай дзяржаўнай ідэалогіі - і адмяніла рашэнне Навуковага савета па абароне).

У 2002 - 2010 гг -- старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў.
Узнагароджаны Прэзідэнтам Украіны ордэнам "За заслугі" ІІІ ступені (2006).

Кнігі ў сеціве.

Бібліяграфія

Мастацкія кнігі
1. Нябесная сірвента. Вершы. – Мінск: “Мастацкая літаратура”, 1994, 96 с.
2. Пляц Волі. Раман-дакумент / Серыя “Беларускі гістарычны раман”. – Мінск: “Беллітфонд”, 2001, 414 с.
3. Круг. Раман-біяграфія. – Мінск: “Беллітфонд”, 2006, 200 с.
4. Майдан волі. Роман-хроніка. (Пераклад на ўкраінскую мову Валерыя Стралко.) – Київ: “Фенікс”, 2008, 258 с.
5. Сімъ побѣдиши. Раман, эсэ. – “Кнігазбор”, 2012, 260 с.

Манаграфіі, аўтарэфераты дысертацый, вучэбна-метадычныя і вучэбныя дапаможнікі, даведнікі, навучальныя праграмы
1. Феномен узвышэнства ў беларускай паэзіі ХХ стагоддзя / Аўтарэферат дысертацыі ... кандыдата філалагічных навук. – Мн.: БДУ, 1998.
2. Навукоўцы кафедры беларускай літаратуры ХХ стагоддзя БДУ. Кароткі біябібліяграфічны даведнік. (У суаўтарстве з А. І. Бельскім і У. В. Рагойшам.) – Мн., 1999. – 100 с.
3. Узвышэнства ў беларускай паэзіі ХХ стагоддзя / Праграма спецкурса. – Мн.: БДУ, 2000. 12 с.
4. Пашкевіч А. Зваротныя дарогі. Проза беларускай эміграцыі ХХ стагоддзя. – Беласток: БЛА, 2001. – 240 с.
5. Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Пад рэд. праф. Д. Я. Бугаёва. (У суаўтарстве з Л. Д. Сіньковай.) – Мінск: БДУ, 2001.
6. Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Пад рэд. праф. Д. Я. Бугаёва. (У суаўтарстве з Л. Д. Сіньковай.) – Мінск: БДУ, 2003.
7. Канцэпцыя нацыянальнага быцця ў прозе беларускага замежжа ХХ стагоддзя / Аўтарэферат дысертацыі ... доктара філалагічных навук. – Мн.: БДУ, 2002.
8. Канцэпцыя нацыянальнага быцця ў беларускай літаратуры (Проза замежжа ХХ стагоддзя).– Мінск: БДУ, 2002.– 220 с.
9. Проза беларускага замежжа ХХ стагоддзя: Вучэб.-метад. дапаможнік па аднайменным спецкурсе для студэнтаў філал. фак. – Мінск: БДУ, 2002.– 48 с.
10. Драматургія беларускага замежжа ХХ стагоддзя: Вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. – Мінск: БДУ, 2002. – 48 с.
11. Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Для студэнтаў філалагічнага факультэта спецыяльнасцей “Беларуская філалогія”, “Руская філалогія”, “Славянская філалогія”, “Замежная філалогія”: Выданне другое, дапрацаванае і дапоўненае (у суаўтарстве з Л.Д. Сіньковай).– Мн.: БДУ, 2003.– 112 с.

Асноўныя літаратурна-мастацкія публікацыі ў перыёдыцы
1. У пагоні за мінутай (Гумарэска) // Мінская праўда, 1989, 7 красавіка.
2. Вясенняя казка; Пажар Зямлі; ***Хто бачыў... (Вершы.) // Чырвоная змена, 1989, 21 снежня.
3. ***Рабінавы дождж…; Жалейка; ***Я марыў… (Вершы.) // Чырвоная змена, 1990, 16 чэрвеня.  
4. Гаданне на пасьянсе; Смерць; ***З вачэй Адама...; ***Цвік у столь... (Вершы) // Зрок, 1991, № 4–5. С. 15.
5. Ключ; Таўро; Уваскрэслы голас; ***Адрачыся штодзённага тлуму...; Малітва сыноў белай зямлі (Вершы) // Чырвоная змена, 1991, 18.03–24.03.
6. Нябесная сірвента; Вечны шлях; Святы касцёр; Уваскрослы голас; Каштанавая арыя; Трыялет кахання (Вершы) // Літаратура і мастацтва, 1993, 3 студзеня.
7. ***Чырвоным сарказмам...; ***Пекныя дзеванькі...; ***Шкло вачэй...; Сустрэча; У чаканні героя (Вершы) // Чырвоная змена, 1991, 19.08–25.08.
8. Мініяцюры // Чырвоная змена, 1992, 20.01–26.01.
9. Апакаліпсіс; Ворагам; ***Разбіла поўня бубнам ціш...; ***З пячорнае похвы...; Жаданні; На Купалле; Цвік у столь; ***Акна абман... (Вершы) // Чырвоная змена, 1992, 13.04–19.04.
10. Апакаліпсіс; ***Разбіла поўня бубнам ціш...; Трое; ***Распранулася пры мне нясмела... // Беларускі універсітэт, 1992, 3 снежня.
11. Садоўнік; *** Пацалуй мяне; Вяснянка; Ахвярнік; ***Дазволь украсці пацалунак...; Чытанка; Партрэт // Літаратура і мастацтва, 1996, 20 верасня.
12. І дам табе вянок жыцця (Урывак рамана) // Літаратура і мастацтва, 1999, 15 студзеня, сс. 8–9, 12.
13. І дам табе вянок жыцця: раман–дакумент // Маладосць, 2000, № 1, сс. 96–184; № 2, сс.90–189.
14. Пляц волі: раман-дакумент // Маладосць, 2001, № 7, сс. 23–112; № 8, сс. 104–201; № 9, сс.110–137.
15. Нябесная сірвента (Верш) // Звязда, 2001, 4 красавіка.
16. Пляц волі. Фрагменты // Бацькаўшчына: Зб. гіст. літ. (Укладанне С.С.Панізніка). – Мінск, “Юнацтва”, 2001. – сс.234 – 245.
17. [Вершы] // Анталогія беларускай паэзіі ХХ стагоддзя (Укладанне Міхася Скоблы). – Мінск, “Лімарыус”, 2002.
18. Круг: раман-біяграфія пра паэта Уладзіміра Дубоўку // Народная воля, 2004, 27, 28, 29, 30 студзеня – 3лютага.
19. Круг: раман-біяграфія пра паэта Уладзіміра Дубоўку // Дзеяслоў, 2004, № 11 (4), сс. 20–63; № 12 (5), сс. 36–94.
20. Кактэбельская анамалія // Дзеяслоў, 2005, № 3 (16), сс. 224–231.
21. Лебяда; ***У срэбры снежнага раздолля... (вершы); І (эсэ) // Радыё Свабода, эфір 2006, 13 траўня.
22. Нябесная сырвэнта. Лебяда. Надзея. Біяграфія. Кніга (Вершы) // Словы і фарбы. – Вільнюс (Летува), 2008.
23. Дрэва, або Што без кораня – не расце // Верасень, №3, 2010
24. Гісторыя “Х” (Плацэнта) [Пад псеўданімам Алесь Ганаровіч] // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2010, 29 студзеня, с. 12–13.
25. Ч***А [Пад псеўданімам Алесь Скрыдлеўскі] // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2010, 27 жніўня, с. 24.
26. Сімъ побѣдиши. Раман // Дзеяслоў, 2011, № 6 (55), сс. 15–107.
27. Стажар (Вершы.) // Дзеяслоў, 2012, № 5 (60), сс. 22–29.

Пераклады мастацкіх твораў на іншыя мовы
1. Воскресший голос (Вершы, пераклад на расійскую Алены Пехота і Валерыя Грышкаўца.) // Нёман, 1998, № 9.
2. Воскресший голос; Садовник; Орхидеи; Сотворение; Мое волшебное безладье; Книга (Вершы, пераклад на расійскую Валерыя Грышкаўца, Пятра Кошэля і Алены Пехота.) // Белая птица: Сборник стихов белорусских поэтов. Библиотека современной литературы Содружества Независимых Государств, Москва: «Стилистика», 1998.
3. І жизни дам тебе венец: роман-документ (Пераклад на расійскую Фёдара Яфімава.) // Нёман, 2000, № 8, сс. 7–90; № 9, сс.28–122.
4. Триолет любимой; Триолет любви; Зеленоокой; Небесная сирвента; Волна; ***Прилети...; Вечный путь (Пераклад на расійскую Генадзя Рымскага.) // Антология белорусской лирики ХІХ–ХХ веков. – Мн: “Беларускі кнігазбор”, 2001, сс. 458–461.
5. Небесная сирвента; Зеленоокой; ***Кто за меня молиться станет...; Орхидеи (Вершы, пераклад на расійскую Сяргея Дружыніна.) // “Брега Тавриды”, Симферополь, 2001, № 2–3.
6. Небесная сирвента; Зеленоокой; Письмо; На рыцарском турнире (Вершы, пераклад на расійскую Сяргея Дружыніна.) // “Литературный Крым”, 2001, октябрь.
7. Садовник (Пераклад на расійскую Валерыя Грышкаўца.) // Юность, 2002, №5.
8. Зубъръ (Апавяданне, пераклад на балгарскую Елены Алековай.) // Антология белоруска проза. – София, 2005.
9. Майдан волі: Урывки з роману-документа (Пераклад на ўкраінскую Вячаслава Медвідзя.) // Літературна Украïна, 2005, 15 грудня.
10. Надія. Лобода (Вершы, пераклад на ўкраінскую Сяргея Баршчэўскага.) // Літературна Украïна, 2007, 11 жовтня.
11. Воскресший голос (Нізка вершаў. Пераклад на расійскую Міхаіла Стрыгалёва.) // Из века в век. Славянская поэзия ХХ – ХХI веков. – Москва: «Пранат», 2007. – Сс. 648 – 654.
12. Нябесная сырвэнта. Лебяда. Надзея. Біяграфія. Кніга (Пераклад на летувіскую Рычардаса Шылейкі.) // Zodziai ir spalvos / Словы і фарбы. – Вільнюс (Летува), 2008. Сс. 116-129.
13. Нябесная сырвэнта. Лебяда. Надзея. Біяграфія. Кніга (Пераклад на польскую Марэка Вавржкевіча і Анны Собецка.) // Zodziai ir spalvos / Словы і фарбы. – Вільнюс (Летува), 2008. Сс. 116-129.
14. У ста вершах забыў сказаць (Нізка вершаў. Пераклад на летувіскую Владаса Бражунаса.) // Sviesa languose / Святло ў вокнах. Беларуская паэтычная анталогія. – Вільнюс: “Homo liber”, 2008.
15. Nadzieja. PrzeBiografia (Вершы. Пераклад на польскую Анны Собецкай і Марэка Вавржкевіча // …Bo zostane owo. Antologia… ZLP, 2008, сс. 133 – 134.
16. Плац воли. Роман. (Пераклад на расійскую Фёдара Яфімава.) // Сибирские огни. 2009, № 2. Сс. 10 – 92.
17. Prinsessan Katarina / Fragment ur romanen “Med detta segrar jag” (Пераклад на шведскую Нільса Хакансана.) // Spraket som svalan bor idess hjarta. Belarus Litteraturresan. En antologi. 2010. Сс. 207 – 219.

Навуковыя артыкулы, матэрыялы міжнародных навуковых канферэнцый, рэцэнзіі, прадмовы
1. “Узяў я форму з самой прыроды” /Пра “Шляхціца Завальню...” Яна Баршчэўскага // Чырвоная змена. 1991. 15–21 ліпеня. С.16.
2. Пушкінскія беларусы  /Пра нашчадкаў А.С.Пушкіна на Беларусі // Чырвоная змена. 1992. 10–16 лютага. С. 6.
3. Повязь / Уступны артыкул да публікацыі вершаў Уладзіміра Жылкі // Чырвоная змена. 1992. 17–23 лютага. С. 10.
4. Слова пра юбіляра (“Літаратуры і мастацтву” – 60 гадоў) // ЛіМ, 1992, 28 лютага.
5. “Узыдзе наша зерне”. Новая старонка творчасці Каруся Каганца // Літаратура і мастацтва. 1992. 17 красавіка. С. 7.
6. На дымных шляхах / Пра паэзію Сяргея Фаміна (Пад псеўданімам Віктар Лянок) // Чырвоная змена. 1992. 16–22 сакавіка. С. 10.
7. “Падняцца ізноў”. Забытыя вершы Уладзіміра Клішэвіча // Першацвет. 1992. № 1. С. 78–80.
8. Віншую з... панядзелкамі! // Чырвоная змена. 1992. 7.09–13.09.
9. “...На полі дзікай бітвы” / Пра творчасць Вацлава Ластоўскага // Чырвоная змена. 1992. 12–18 кастрычніка. С. 7.
10. Лёс аўтографа Францішка Багушэвіча // Першацвет. 1993. № 2. С. 95–97.
11. Пра Калінку – Ф. Петрашкевіча // Першацвет. 1993. №5.
12. “Шануйце песні свае...” / Апошняя рэдакцыя “Апокрыфа” Максіма Багдановіча // Першацвет. 1993. № 6. С. 98–102.
13. Невядомы Сальвэсь / Пра антыбальшавіцкія творы Алеся Гаруна // Першацвет. 1993. № 8. С. 97–99.
14. Сейбіт святла / Пра творчасць Вацлава Ластоўскага // Першацвет. 1993. №10. С. 98–112.
15. Літаратурна-выдавецкая дзейнасць Вацлава Ластоўскага // Беларусіка. Кн. 4. 1994. С. 325–333.
16. Карусь Каганец (1868–1918) // Роднае слова. 1993. № 2. С. 9.
17. Тамтэйшае / Прадмова да ананімнай паэмы “Ні дня без чаркі” (1970) // Першацвет. 1994. № 4. С. 115–116.
18. Пісаў як дыхаў / Пра сучаснага паэта Міколу Сазонава // Першацвет. 1995. № 8. С. 183.
19. Разбітыя скрыжалі лёсу: успаміны пісьменніка Алеся Звонака // Першацвет. 1995. № 6. С. 101–117.
20. “Кроў з крыві беларуса...”. Легенда і лёс Каруся Каганца // Роднае слова. 1994. № 7–8. С. 10–18.
21. Жыцця і песні спадарожнік. Лёс і творчасць паэта 20-х гадоў Міколы Дубовіка // Першацвет. 1995. № 9. С. 109–110. 1996. № 1. С.126–127.
22. Паэтава Скінія /Пра паэзію Максіма Танка // Крыніца. 1995. № 10. С.34.
23. Вернік “блакітнага крыжа”. Некалькі заўваг наконт антыномаў неба і зямлі ў творчасці Максіма Багдановіча // Першацвет. 1995. № 12. С. 97–103.
24. Пад крылом тысячагоддзя // Літаратура і мастацтва, 1996, 5 студзеня.
25. Перамагчы зло / Пра прозу Мікалая Чаргінца // Настаўніцкая газета. 1996. 9 кастрычніка. С. 4.
26. На паўстанку тысячагоддзяў. Спроба прагнозу новай беларускай паэзіі // Першацвет. 1996. № 10. С. 107–114.
27. “Гэта наша дарога”. Пра “нашаніўскую” дыскусію 1913 года і яе аўтараў // Літаратура і амстацтва. 1997. 10 студзеня. С. 6–7.
28. Да генеалогіі літаратурнага ўзвышэнства // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. 1997. № 2. С. 24–28.
29. Час паэзіі. Беларускае літаратурнае ўзвышэнства 20–х гадоў: гісторыя станаўлення // ЛіМ. 1997. 11 ліпеня. С. 6–7.
30. Жрэц храма Хараства. Літаратурна-мастацкае ўзвышэнства 20-х гадоў ХХ стагоддзя і творчасць Уладзіміра Жылкі // Першацвет. 1997. № 1. С. 106–112.
31. Город на холме / Пра творчасць Вацлава Ластоўскага (Пад псеўданімам Алесь Акулич) // Нёман. 1997. № 9. С. 3–4.
32. Паміж Ліліт і Евай / Пра творчасць Вольгі Іпатавай // Крыніца. 1997. № 9. С. 19–20.
33. З маланкай у сэрцы. “Прысвячэнні” на паўвярсце жыццяпісу Алеся Разанава // Маладосць. 1997. № 12. С. 240–247.
34. Прарок. Пясняр. Ваяр. Публіцыстычная дзейнасць Янкі Купалы ў 19919–1920–х гадах // Янка Купала – публіцыст. ІІІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні 1997 г. Мн., “Беларускі кнігазбор”. 1998. С. 75–78.
35. Феномен узвышэнства ў беларускай паэзіі: ад “Нашай нівы” да “Узвышша” // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. 1998. № 1. С. 6–8.
36. Апалонавы струны. Эстэтычна-мастацкія знакі беларускага ўзвышэнства 20-х гадоў ХХ стагоддзя // Полымя. 1998. № 2. С. 260–278.
37. Время поэзии. О феномене возвышенства в белорусской поэзии // Нёман. 1998. № 2. С. 240–256.
38. Дня паэзіі – летапісец / Пра паэзію Віктара Шніпа // Крыніца. 1998. № 3. С.79–80.
39. Легенда и судьба Каруся Каганца // Нёман. 1998. № 9. С. 216–246.
40. Алесь Жук // Беларуская энцыклапедыя. Т. 5. – Мн., 1999.
41. Фрыдрых Шылер. Улада песняспеву / Пра пераклады нямецкага паэта на беларускую мову // Нёман. 1999. № 5. С. 243–246.
42. Літаратура павінна чытацца / Пра сучасную беларускую дэтэктыўную прозу, пра прозу Віктара Праўдзіна // Літаратура і мастацтва. 1999. 12 лістапада. С. 5.
43. Час паэзіі / Пра маладую беларускую паэзію // Голас Радзімы. 1999. 23 снежня. С. 6.
44. У завеях пачуццяў. Рыгор Папараць – беларускі паэт 20-х гадоў // Літаратура і мастацтва. 2000. 4 лютага. С. 15.
45. Гісторыя беларускай літаратуры – па-ангельску / Рэцэнзія на кнігу А. Макміліна “Беларуская літаратура 50–60-х гадоў” // Літаратура і мастацтва. 2000. 19 мая. С. 13.
46. Мастацкі покліч стагоддзяў / Пра гістарычную прозу і новы раман Генрыха Далідовіча “Кліч роднага звона” // Літаратура і мастацтва. 2000. С. 6–7.
47. Зазер’еўскі летапісец (Да 100-годдзя з дня нараджэння пісьменніка-эмігранта Міколы Цэлеша) // Голас Радзімы. 2000. 16 жніўня. С. 6.
48. Таямніцы зазер’еўскага летапісца. Лёс і творчасць Міколы Цэлеша // Літаратура і мастацтва. 2000. 6 кастрычніка. С. 13–15.
49. Вацлаў Ластоўскі: пагінацыя жыццяпісу і еўрапейскі кантэкст прозы // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы IV Міжнар. навук. канферэнцыі: У 2 ч. – Ч. 1: Тэарэтычныя праблемы, літаратуразнаўства... / Рэд.: С. Я. Ганчарова–Грабоўская і інш. – Мінск: БДУ, 2000. С. 177–181.
50. У чаканні свайго дня. Проза Масея Сяднёва // Голас Радзімы. 2001. 11 красавіка. С. 7.
51. Мастацкая мадэль нацыянальнага быцця ў прозе беларускай эміграцыі ХХ стагоддзя // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канфер.: У 3 ч. – Ч. 1: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай / Рэд.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мінск: БДУ, 2001. С.128–133.
52. Летописец из Зазерья. Судьба и творчество Миколы Целеша // Нёман. 2001. № 4. С. 221–232.
53. Апазіцыйнасць і “духоўная” эміграцыя ў жыцці і творчасці У. Дубоўкі // Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі і Кузьмы Чорнага: Зборнік навук. артыкулаў / Пад навук. рэд. Л. Д. Сіньковай. // Мн: БДУ, 2001. С. 178–181.
54. “Узвышша” і беларуская эміграцыйная літаратура // Да 100–годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі і Кузьмы Чорнага: Зб. навук. арт. / Пад навук. рэд. Л. Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2001. С. 287–293.
55. Малавядомы сатырык з Глыбоччыны. Творчасць Лявона Савёнка-Крывічаніна // Літаратура і мастацтва. 2001. 29 чэрвеня. С. 13–15.
56. Беларуская літаратурная Вільня // Бацькаўшчына: Штогоднік гіст. літ. – Мн.: “Юнацтва”, 2001. С. 96–102.
57. Краса і сіла: Максім Багдановіч і Сымон Пятлюра // Матэрыялы Міжнар. навукова–практычнай канферэнцыі “Максім Багдановіч: аспекты жыцця і творчасці” (Гродна, 7–8 снежня 2001). – ГДУ, 2002.
58. Празаічныя “краскі” беларускага самотніка. Янка Юхнавец // Літаратура і мастацтва. 2002. 11 студзеня. С. 14–15.
59. Формула супраціўлення. Творчасць Юркі Віцьбіча // Полымя. 2002. № 1. С.270–288.
60. Дороги изгнания. О прозе белорусского зарубежья ХХ века // Нёман. 2002. – № 1. – С. 238–253.
61. Літаратурна-грамадскі рух беларускага замежжа ХХ стагоддзя (1918–1990-я гады): згуртаванні, асобы, выданні / Беларус. дзярж. Ун-т. – Мінск, 2002. – 22 с. // Рэферат. зборнік неапубл. прац. – Мінск, 2002. – 1 (24). – Дэп. у БелІСА. 22.03.2002. № Д 200220.
62. Канцэпцыя нацыянальнага быцця ў гістарычнай прозе Вацлава Ластоўскага перыяду эміграцыі / Беларус. дзярж. Ун-т. – Мінск, 2002. – 29 с. // Рэферат. зборнік неапубл. прац. – Мінск, 2002. – 1 (24). – Дэп. у БелІСА. 27.03.2002. № Д 200221.
63. Грамадства і асоба ў сатырычнай прозе беларускага замежжа / Беларус. дзярж. Ун-т. – Мінск , 2002. – 11 с. // Рэферат. зборнік неапубл. прац. – Мінск, 2002. – 1 (24). – Дэп. у БелІСА. 27.03.2002. № Д 200222.
64. Канцэпцыя нацыянальнага быцця ў мемуар–най прозе беларускага замежжа / Беларус. дзярж. Ун-т.– Мінск, 2002.– 18 с. // Рэферат. зборнік неапубл. прац. – Мінск, 2002. – 1 (24). – Дэп. у БелІСА. 27.03.2002. № Д 200223.
65. З кагорты пакліканых Беларуссю // Літаратура і мастацтва. 2002. 5 красавіка. С. 14.
66. Слова як ідэйна-мастацкі канцэпт беларускай літаратуры (На матэрыяле прозы эміграцыі ХХ стагоддзя) // Пісьменнік – Мова – Стыль: Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф.: У 2 т. Т. 2 / Рэд.: М. Р. Прыгодзіч і інш. – Мінск: РІВШ БДУ, 2002. С.364–367.
67. Мастацкая мадэль нацыянальнага быцця ў прозе беларускай эміграцыі ХХ стагоддзя // Кантакты і дыялогі. 2002. № 3–4. С. 11–16.
68. Пад знакам Ярылы (Раман Уладзіміра Случанскага “Драбы” і станаўленне беларускай гістарычнай прозы) // Роднае слова. 2002. № 5. С. 21–23.
69. Беларуская планіда Віктара Вальтара // Роднае слова. 2002. № 7. С. 28.
70. Канцэпцыя нацыянальнага быцця ў прозе беларускіх эмігрантаў ХХ стагоддзя // Роля беларускай дыяспары ў захаванні і развіцці беларускай культуры: Матэрыялы Міжнар. канферэнцыі. Лондан. 18–19 верасня 2002.
71. Дороги изгнания. Проза белорусского зарубежья ХХ столетия // New Zealand Slavonik Journal (Viktoria university of Wellington). 2002. Р. 201–212.
72. Канцэпцыя нацыянальнага быцця і гістарычная проза беларускай эміграцыі // Studia wschodnioslowianskie /Uniwersytet w Bialymstoku/ 2002. Т. 2. S. 65–76.
73. Проза белорусской диаспоры ХХ века в польском общественно-культурном контексте // Studia neofiłołogiczne. Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Częstochowa: Wyd. WSP, 2002. №3.
74. Нацыянальны і дзяржавабудаўнічы фактары ў творчасці Вацлава Ластоўскага (У суаўтарстве з І.Э.Багдановіч) // Беларускае літаратуразнаўства. 2002. № 1. С. 3–10.
75. Вялікае Княства Літоўскае як дзяржаватворны канцэпт прозы беларускага замежжа // Беларускае літаратуразнаўства. 2002. № 1. С. 65–69.
76. Краса і сіла: Максім Багдановіч і Сымон Пятлюра // Літаратура і мастацтва, 2002, 12 красавіка, сс. 14–15.
77. Язэп Пушча і беларуская эміграцыя // Пра час “Узвышша”. Матэрыялы навук. канферэнцый, Узвышаўскіх чытанняў. – Мн., 2002. С. 114–118.
78. [Прадмова і ўкладанне] Літаратурны альманах філалагічнага факультэта БДУ “Скрыпторый”. – Мінск, БДУ, 2002. – 156 с.
79. Канцэпцыя нацыянальнага быцьця ў прозе беларускай эміграцыі ХХ стагодзьдзя // Матэрыялы міжнароднай канфэрэнцыі “Роля беларускай дыяспары ў захаваньні і разьвіцьці беларускай культуры” / Беларуская бібліятэка й музэй імя Ф. Скарыны. – Лёндан, 2003. С. 28–37.
80. Вялікае Княства Літоўскае як дзяржаватворны канцэпт прозы беларускага замежжа // Studia slawistyczne. / Беласток. 2003. № 4. С. 93–98.
81. Вернік паэзіі // Прадмова (і ўкладанне) да кнігі выбраных вершаў Тодара Кляшторнага “Сляды дарог”. – Мн.: “Беллітфонд”, 2002.
82. Паэзія “Узвышша”. Сучасная літаратура Беларусі. Маладая беларуская паэзія (і інш.) // Праграмы спецкурсаў і спецсемінараў кафедры беларускай літаратуры ХХ ст. Мн.: БДУ, 2003.
83. Жизнь в красоте (Прадмова да кнігі “Суета немых картин” Іллі Расолава. – Москва, “ЭкоПресс-2000”. – 2003.
84. Захаваць сваё нацыянальнае “Я” // Дзеяслоў, 2004, № 10, сс. 246–252.
85. Чытаючы паэтычныя прысвячэнні (Прадмова) // Клышка Алесь. Ад каранёў да кроны. Мінск: “Беларускі экзархат”, 2004.
86. Сівабароды Сымон-музыка (Эсэ пра Рыгора Барадуліна) // Дуліна ад Барадуліна. – Б-ка Свабоды. – 2004. – Сс. 213 – 214.
87. Прарок з дзяржавы парадоксаў (Уступнае слова да Поўнага збору твораў В. Быкава ў 14 тамах.) // Т. 1. – Мн.: “Саюз беларускіх пісьменнікаў” – М.: “Время”, 2005. – сс. 7–10.
88. Жураўліная паэзія // Дзеяслоў, 2005, № 1 (14), сс. 239–244.
89. Публікацыя і падрыхтоўка да друку далітаратурнай біяграфіі В. Быкава “Пункціры жыцьця” // Дзеяслоў, 2005, №№ 1 (14), 2 (15), 3 (16), 4 (17), 5 (18) і 6 (19).
90. Кактэбельская анамалія [Эсэ. Невядомыя старонкі з лёсу М. Багдановіча] // Дзеяслоў, 2005, № 3 (16), сс. 224–231.
91. Роджаныя пад Сатурнам [Пра празаіка-эмігранта Віктара Вальтара] // Дзеяслоў, 2005, № 3 (16), сс. 107–108.
92. Той час... [Слова да 100-годдзя пісьменніка Яна Скрыгана] // Дзеяслоў, 2005, № 5 (18), сс. 232–233.
93. Сучасны літаратурна-грамадскі рух на Беларусі // У пошуку новых форм суседства: міжнародная канферэнцыя. – Гайнаўка (Польшча), кастрычнік, 2005.
94. Янка Купала: прарок, пясняр, ваяк // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2007, 2 – 8 ліпеня, с.9.
95. “Не допускать употребления”, або знішчэнне беларускай кнігі // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2007, 30 ліпеня – 5 жніўня, с.23.
96. Рэспублікі літаратур [пра Рамана Лубкіўскага] // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2007, 30 ліпеня – 5 жніўня, с.19.
97. Зямля і неба Якуба Коласа // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2007, 30 ліпеня – 5 жніўня, с.9.
98. Творца не для сябе [пра Барыса Мікуліча] // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2007, 3 – 9 верасня, с.9.
99. “Белавежы” – 50 // Шлях па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1958 – 2008 гг. – Беласток, 2007. – сс.5 – 6.
100. Быкаўскі каўчэг (Прадмова да аповесці Васіля Быкава “Бліндаж”) // Быкаў В. Бліндаж. – Мінск, Выд-ва В. Хурсіка, 2007. – Сс. 4 – 6.
101. Нявыдуманыя вобразы (Прадмова да аповесці Васіля Быкава “Апошні баец”) // Быкаў В. Бліндаж. – Мінск, Выд-ва В. Хурсіка, 2007. – Сс. 86 – 88.
102. Трохквецце сумоўя. Прадмова да зб-ка “Трыяда славянскіх паэзій” (па-беларуску, па-ўкраінску і па-расійску). Київ: Книга, 2008.

Публіцыстыка (выбраныя матэрыялы)
На грамадскіх пачатках. Саюз пісьменнікаў у стане выжывання // Новы час, 2003, №8 (13).
У беларускай нацыі – адна мова // Народная воля, 2004, 16 студзеня.
Хто ж у доме гаспадар? // Народная воля, 2004, 5 сакавіка.
[Прамова з выступлення] // Лунінецкія навіны, 2004, 16 красавіка.
Беларуская літаратура – жыве! Прывітальнае слова з нагоды 70-годдзя Саюза беларускіх пісьменнікаў // Народная воля, 2004, 1 верасня.
...Усе мы збяднеем: і левыя, і правыя, і цэнтрысты // Народная воля, 2005, 1 кастрычніка.
Палацы і паяцы літаратуры // Народная воля, 2005, 23 лістапада.
Доктару беларускасці – 75 [Пра Алега Лойку] // Народная воля, 2006, 25 красавіка.
Моральный авторитет: литературный батюшка (о поэте Владимире Дубовка) // Аргументы и Факты, 2006, октябрь.
Літаратура як нацыянальная ідэя (Даклад старшыні ГА “Саюз беларускіх пісьменнікаў” Алеся Пашкевіча, прачытаны на чарговым ХV справаздачна-выбарчым з’ездзе 22 кастрычніка 2006 г. // Беларусь літаратурная, 2006, лістапад – снежань.
Сімвал волі / Уст. артыкул да зборніка “Плошча Каліноўскага”. Выдавецтва “Окна”, Мінск, 2006.
Не забі! Па матывах адной нечаканай дыскусіі (пад псеўданімам Кастусь Каліновіч) // Наша слова / “Беларусь літаратурная”, 2007, 17 студзеня, с. 5.
“З’езд пераможцаў”: ваўкі і балонкі (пад псеўданімам П.Аляксандраў) // Наша слова / “Беларусь літаратурная”, 2007, 17 студзеня, с. 6.
Страсці па Літфондзе (пад псеўданімам Кастусь Каліновіч) // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2007, 2 – 8 ліпеня, с. 11.
Права на слова, або Справа міністра Радзькова // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2007, 2 – 8 ліпеня, с. 15.
Чаканне вясны // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2008, 28 студзеня – 3 лютага, с. 9.
Памяць і слава (пад псеўданімам Алесь Акуліч) // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2008, 29 кастрычніка – 4 лістапада, с.9.
Пакаяльная вечарына, абавязковая для нацыі (пад псеўданімам Алесь Акуліч) // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2008, 30 лістапада – 7 снежня, с.9.
Истории БНР не хватает любви // Деды. Дайджест публикаций о белорусской истории. Вып.1. – Минск: «Вараксин», 2009. – Сс. 5 – 6.
Чачня і літаратура [Пад псеўданімам Алесь Акуліч] // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2009, 3 красавіка, с.15.
Пушкін як крывое люстэрка літаратуры [Пад псеўданімам Алесь Акуліч.] // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2009, 26 чэрвеня, с.15.
Беларуская літаратура – гарант нацыянальнай незалежнасці. Даклад старшыні ГА “Саюз беларускіх пісьменнікаў” Алеся Пашкевіча, прачытаны на чарговым ХVІ справаздачна-выбарчым з’ездзе 10 снежня 2011 г. // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2011, 23 снежня, с.16–18.
Песні свабоды. Да 110-годдзя адраджэння беларускага друку [Пад псеўданімам Алесь Акуліч.] // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2012, 27 ліпеня, с.11.
Ландан: мазаіка ў круглай раме [Пад псеўданімам Янка Скрыдлеўскі.] // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2012, 27 ліпеня, с.11.
…І знікне будучыня, калі не будзе гісторыі (Інтэрв’ю.) // Кніганоша, 2012, № 13, с.1, 7.


Выбраныя матэрыялы пра Алеся Пашкевіча

Людміла Рублеўская. У чаканні героя [Пра зборнік паэзіі Алеся Пашкевіча “Нябесная сірвента”.] // Літаратура і мастацтва, 1994, 17 лістапада.

Ирина Шавлякова. В поисках утраченного времени. Новейшая белорусская литература: контекст и подтекст // Нёман, 2000, №3, СС. 226–228.

Галіна Тварановіч. Зваротныя дарогі / Алесь Пашкевіч. // Slavia orientalis, 2002, № 3, сс. 505–508.

Хроніка ўкрыжавання // Ірына Шаўлякова. Рэстаўрацыя шчырасці. Літаратурна-крытычны канструктар. – Менск: “Логвінаў”, 2005. – Сс. 10–18.

Алесь Пашкевіч // Рыгор Барадулін. Дуліна ад Барадуліна. – Б-ка Свабоды. – 2004. – С. 46–47.

Белорусский ежегодник. Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2005 году. – Вильнюс, 2006. – Сс. 288–291.

Парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2006 годзе. Аналітычны агляд. – Менск, 2007, с. 88.

Валентин Оскоцкий. Мозаика памяти. – Москва: “Пик”, 2008.

Аляксандр Баршчэўскі. Беларуская эміграцыйная пісьмовасць. – Варшава, 2004. – С. 9.

Han kampar for det fria ordet // Svenska Dagbladet, 2006, 5 december, р. 3.

Алесь Пашкевіч // Аляксандр Тамковіч. Лёсы. – 2010. – Сс. 339–346.

Historical novelist/ Paskevic // McMillin Arnold. Writing in cold Climate. Belarusian literature… – London, Maney Publishing…, 2010, рр. 663–669.

Круг лёсу. Алесь Пашкевіч // Ала Сямёнава. У святой краіне выгнання. Імпрэсіі, адлюстраванні. – Мінск: “Кнігазбор”, 2011. – Сс. 428–431.
Леанід Галубовіч. “Прыйдзі са сваім болем” // Новы час / “Літаратурная Беларусь”, 2012, 27 студзеня, с.23.
Павал Абрамовіч. Выбары без выбару, або Якому быць шорт-лісту прэміі Гедройца http://nn.by, 13.01.2013

Асабістыя старонкі сяброў СБП

Паказаць увесь спіс